Web-Dev

Repository of Kim Larsen @ KeyserSoze²ºº¹©

NAVIGATION - SEARCH

Skomager - officielle regler.

Skomager reglerNæsten hver gang jeg skal spille billard med skomager-regler med en ny person på et nyt sted er der små forskelle i reglerne - som oftest er det små ting som fx hvilket point-tal man starter på, men også større ting som fx hvad der giver point og skæve kan være forskelligt og det kan havde meget at sige for ens spil. Det er endelig lykkedes mig at finde de officielle regler fra DDBU (Den Danske Billard Union) så de følger hermed til glæde og til gavn :)


Ide:
Alle deltagere starter med 60 point og skal forsøge at komme ned på nullet som den første.

Det gælder derfor om at score flest mulige point i et enkelt stød og samtidig forhindre modstanderen i at score.

Udlæg:
Spillerne afgør, hvem der skal begynde ved at støde mod den øverste bande.

Spilleren, hvis bal ligger nærmest den nederste bande, lægger ud i første sæt.

Forløb:
Der spilles bedst ud af tre sæt.

Spillerne støder ét stød ad gangen efter tur og trækker selv de opnåede point fra deres score.

En bal skal i bande, hver gang der stødes, uanset om der spilles rødt eller blegt.

Ryger en rød eller hvid bal uden for spillefladen, betragtes den som bal i hul og giver strafpoint derefter.

Point:
- Væltet kegle: 2 point.
- Konge (midterste kegle) væltet alene: 6 point.
- En hvid bal vælter alle kegler i ét gennemløb: 16 point.
- Rødt (når rød bal rammer begge de hvide): 4 point.
- Blegt (når de hvide baller rammer hinanden): 4 point.
- Hvid bal i hul: 2 point.

Skæve (fejlstød):
- Ved fejlstød tilskrives alle point modstanderen.

- Rød bal vælter kegler efter at have ramt hvid bal og bande, eller er blevet nakket ind: Antal scorede point
- Rød bal i hul: 2 skæve + antal scorede point
- Væltet kegle med kø, hånd eller maskine efter at have ramt stød bal: 6 skæve + antal scorede point
- Direkte stød i kegler med hvid (direktør) eller rød bal: 6 skæve + antal scorede point
- Ingen bal rammer banden: 6 skæve + antal scorede point
- Stødbal rammer ikke hvid bal: 6 skæve + antal scorede point
- Hvid bal røres med køen (”touche”): 6 skæve + antal scorede point
- Rød bal i kegler før hvid bal rammes: 6 skæve + antal scorede point
- Rød bal i kegler efter at ramt bande – men ikke hvid bal (”nakkebal”): 6 skæve + antal scorede point
- Væltet kegle: 2 point

Afslutning:
Et sæt kan kun afsluttes ved, at spilleren vælter kegler, eller hvis modspilleren laver det fornødne antal skæve. Der er ikke efterstød.

Kommentarer (49) -

førdt kø ,det vil sige at man støder til den røde og at man lader køen styre den røde .
det må da være minus

Besvar

Paul Alring
Denmark Paul Alring

Hej!

Du skriver:
Ryger en rød eller hvid bal uden for spillefladen, betragtes den som bal i hul og giver strafpoint derefter.

Der skal vist ikke stå "strafpoint". Ryger hvid ud (regnes som hul), så er det jo gode point.
Hej

Besvar

Mogens Løsekraut
Denmark Mogens Løsekraut


I Jeres regler under fejlstød (skæve), forekommer det mig at der uovereenstemmelse mellem punkt3 og punkt 7. Ifølge punk 3 er der ikke 6 skæve hvis blot stødballen rammer en bande og går direkte derefter i kegler. Ifølge punkt 7 skal skal en stødbal ramme en gul bal inden den vælter kegler for ikke at give 6 straffepoint. Har jeg misforstået noget ?
Med venlig hilsen.
Mogens Løsekraut

Besvar

Hvis den røde bal bliver klappet ind i keglerne uden selv at have været i bande , er det så direkte ?

Besvar

Mogens Løsekraut
Denmark Mogens Løsekraut

Ifølge regel nr. 3 i skæve tæller det ikke 6 strafpoint, hvis en stødbal går i kegler efter at have ramt en bande. Ifølge regel nr. 7 skal en stødbal tillige ramme en gul bal, hvis man skal udgå de 6 straffepoint. Hvad er rigtigt ?

Besvar

kim m. -> Ja.

Mogens Løsekraut ->

ad.3)- Kegle væltet af rød bal, som har været i bande: Antal scorede point.

ad.7)- Stødbal rammer ikke en hvid bal: 6 point + antal scorede point.

Rød bal går i bande og rammer kegle(-r)= skæve = antal scorede point.. MEN rammer ikke hvid bal = 6 skæve + antal skæve for scorede point (altså; væltet(-ede)kegle(-r)).

Begge dele er rigtigt. Går en rød i banden, vælter kegler, men rammer ingen hvide baller, så er der både 6 skæve (ad.7) + antal point i væltede kegler til modstanderen(-e) (ad.3).

Molokyle.

Besvar

jimmy sørensen
Denmark jimmy sørensen

hej.
hvad nu hvis jeg støder til den røde og rammer en hvid. som går i bande. og den røde går direkte ind i keglerne uden at have været i banden. men den hvide rammer banden først. er det ikke direkte.

hilsen jimmy.

Besvar

Henrik Mortensen
Denmark Henrik Mortensen

jimmy sørensen -> Jo ..det er direkte Wink

En rød som går i kegler UDEN at ramme bande først, er et direkte stød. (..uanset; om hvid bal går i bande før eller efter, at kegler er væltet af rød bal.)

Molokyle.

Besvar

å hundslevkro, er stemning oltins go' hér spilles kegle. vi takker for denne website. 7stjerner

Besvar

jeg mener at der skal falde kegler for at vinde et spil, om det er egne gode eller andres skæve.
mit spørgsmål er om det er ligemeget hvordan de skæve laves fks. rød i hul dvs. nul kegler, er det en mulighed for at vinde et spil på denne maner ? - eller skal der være kegler med i de skæve...?

Besvar

Kim Larsen
Denmark Kim Larsen

Jeg har opdateret lidt i reglerne hvilket måske kan give svar på nogle af spørgsmålene - og så må jeg hellere prøve at følge lidt op på nogle af de andre.

- ført stød, altså et skoma'r-stød, hvor køen føres frem i én bevægelse, er tilladt.

- omkring hvid bal over bord så giver reglerne ikke noget endeligt svar og jeg er faktisk selv lidt i tvivl, faktisk så meget at jeg har forhørt med to steder uden at det dog gav et endeligt svar; DDBU siger at hvid bal over bord ikke giver point mens skomarbillard siger det giver 2 gode - personligt har jeg aldrig spillet med at det giver point og det følger jo så DDBUs svar.

- Sejr kan kun komme på baggrund af væltet kegle, dvs rød bal i hul fra modstanderens side er ikke nok.

Besvar

Hvid bal ud over bord = 2 gode
Rød bal ud over bord = 2 skæve
Rød + begge hvide i hul = vundet spil
Hvem er enige og hvem er uenige?
Peter

Besvar

Direkte?
Rød bal stødes og 1. hvid rammes og er på vej mod keglerne, den røde er trukket således, at den rammer hvid 2 som går i bande inden hvid 1 vælter kegler!

Er der direkte eller hva'

Besvar

Reglerne omkring bal over bord giver som sagt ikke et endegyldigt svar - så jeg er enig i at det let kan tolkes som at hvid bal over bord giver 2 gode og rød bal over bord giver 2 skæve, men netop fordi reglerne ikke giver svaret vælger jeg at tro på det svar jeg fik fra DDBU, nemlig at kun rød bal over bord håndteres. Det må være derfor der i reglerne står angivet "strafpoint".

Jeg spiller vist oftest med at rød + hvide i hul giver sejren - når jeg siger oftest skal det tolkes sådan, at jeg aldrig hverken har oplevet det eller set nogle spille efter det, men reglen kendes. Men igen, der står intet om det i de officielle regler så jeg vil ikke mene der skal spilles med det som udgangspunkt - reglerne angiver tydeligt at sejr skal komme på baggrund af væltet kegle fra egen hånd eller skæve fra modstanderen.

Omkring direkte stød må tolkningen være, at den hvide der vælter kegler enten selv skal have været i banden eller være ramt af rød der har været i banden inden den hvide rammes for at give gode - det beskrevne scenarie må kunne tolkes som værende en direktør og dermed skæve.

Besvar

Allan Rasmussen
Denmark Allan Rasmussen

Til Leon. Ja der er big time direkte. Som ordet siger, du støder jo direkte i en lige line ind i keglerne. Der skulle du jo så have spillet udenom keglerne og fået et par bander på den hvide inden den så træffer kegler.
Som det hedder i min gamle lærebog:"Den bal der vælter kegler skal have været i bande, eller være ramt af en anden bal der forinden har været i bande".
Men der er et par spørgsmål som altid skaber diskusion:
1. Den hvide ligger klods i banden, den røde stødes ned midt på den hvide, klapper og ruller så op og tager kegler, direkte eller ej? (mener bare alm skæve)
2. Den røde ruller ind og læner sig op ad en kegle, skal den fjernes eller ej? (mener nej)
3. Hvornår er en stående kegle betegnet som væltet, f.eks. når den er væk fra pletten? (mener når den er væk fra pletten)
4. Skal der skydes efter den længst væk ved begge hvide i samme ende og rød i hånden? (mener nej)
5. Hvis man spiller uden blegt, tæller det så rødt hvis der har været blegt først (mener ja)

Mvh Allan
Spiller på Uptown i Vejen, Luren i Brørup og Folkekøkkenet i Kolding.

Besvar

Vi kan vist hurtigt blive enige om at skoma'rreglerne varierer meget fra sted til sted. Jeg er uenig i noget af det Kim har skrevet længere oppe, og der er ingen af jer andre, der har kommenteret det.

Efter min opfattelse...

1) ...er et skomagerstød IKKE tilladt (det er touché som i alt andet billard), men hedder netop et skomagerstød fordi det ofte bliver tilladt "i venligt lag" på bodegaen. Man skal i skomager støde ned eller væk fra stødballen for at undgå 6 skæve.

2) ...vinder man altid på skæve (også uden kegler). Det giver mening, fordi reglen om at skulle vinde med kegler sikrer at man skal "gøre sig umage" for at vinde (i modsætning til en oplagt blegt eller hvid i hul)....akkurat som hvis man er dygtig nok til at fremtvinge skæve ved et godt positionsstød. at man så også bare kan vinde på at modstanderen er dårlig, det er en ærlig sag!

mvh Thomas

Besvar

Kim Larsen
Denmark Kim Larsen

en hurtig kommentar herfra - reglerne er taget direkte fra DDBU, så selvom reglerne varierer fra sted til sted er dette alt andet lige de officielle. At der så er mange ting der ikke er direkte beskrevet er en anden sag ;)

for at tage dine 2 specifikke punkter;

1) Jeg er som udgangspunkt også enig med dig i dette punkt, men svaret fra DDBU var altså et andet. Spiller som udgangspunkt selv som du foreslår.

2) Den er jeg helt enig i - hvor kan det tolkes anderledes?

Besvar

Liselotte jensen
Denmark Liselotte jensen

Hvis rød ball rammer hvid ball og rød ball går direkte i hul inden hvid rammer banden, hvor mange skæve er der så ????

Med venlig hilsen Liselotte

Besvar

rækkefølgen af hændelser er, medmindre andet er beskrevet, ligegyldig - så der er 2 skæve. Det er kun hvis banden slet ikke rammes at der er flere skæve.

Besvar

Henrik Mortensen
Denmark Henrik Mortensen

Omring at afslutte spil ved; at sende hvid bal i hul:

Hvis der er tale om flere end 2 spillere i skomager-potten, så kan man forlade/vinde spillet, når man opnår 0(=NUL) point ..også ved alene, at sende en hvid bal i hul. (..afslutte på hul-spil.)

Hvis der imidlertid KUN er 2 spillere tilbage i Skomager-potten, så SKAL der afsluttes med væltet kegle(-r).

Ps. Mig bekendt har DDBU ingen kompetance til at korrigere SKOMAGER regler. Hvad pointgivende 'hvid bal over bord' anbelanger Wink

*IMHO* Molokyle

Besvar

Henrik Mortensen
Denmark Henrik Mortensen

For at præcisere sidste kommentar om pointgivende hvid bal; stødt 'over bord':

Hvis et stød ellers er korrekt udført, så vil den manglende hvide bal på bord, som naturligvis skal tilbage på bordets 'plet' før næste spiller kan støde; være at betragte som en hul-bal og dermed pointgivende. Den efterfølgende placering af hvid bal 'over bord', følger naturligvis samme regler som hvid hul-bal.

Molokyle

Besvar

Allan Rasmussen
Denmark Allan Rasmussen

Havde tænkt på at starte et begynder hold kun for piger/damer, kunne da godt tænke mig at høre om nogen her synes det er en god ide?
Har undervist i bordtennis og billard og spiller selv begge dele.
40787875
Allan.

Besvar

?hvis den røde kugle ligger sådan at keglen vipper skal keglen så væk

Besvar

ja, tippede kegler fjernes.

Besvar

ikke i skomager

Besvar

jeg har hørt at hvis alle tre kugler ryger i hul samtidigt har man vundet spillet i skomager er det noget der passer eller er det noget vås

Besvar

kim larsen
Denmark kim larsen

vi har en diskution når vi spiller
er der skæve når man har væltet en kegle med hvid og den røde rammer den liggende kegle og skubber den ind i keglerne og vælter 2 kegler altså keglen

Besvar

Allan Rasmussen
Denmark Allan Rasmussen

Skæve helt klart, da det jo er den røde der forårsager de vælter!

Besvar

Allan Rasmussen
Denmark Allan Rasmussen

3 i hul giver sejr langt de fleste steder!

Besvar

Allan Rasmussen
Allan Rasmussen

Hvid bal sprængt som det hedder i fagsproget, hoppet af banen, giver værdien for et hul, +2 hvis det er hvis og -2 hvis det er rød!

Besvar

Allan Rasmussen
Allan Rasmussen

Hvid bal sprængt som det hedder i fagsproget, hoppet af banen, giver værdien for et hul, +2 hvis det er hvid og -2 hvis det er rød!

Besvar

jørn mikkelsen
Denmark jørn mikkelsen

vi har en stor diskution i skomager,er det skæve hvis man i forbindelse med et stød kommer til at rører den røde stødballen,inden selve stødet

Besvar

Berit Sorgenfri
Denmark Berit Sorgenfri

3 i hul og ingen kegler væltet: 10 point - efter mit temperament. Her tror jeg man må skele til lokale regler eller aftale reglen på forhånd.  

Besvar

Hejsa!
Jeg har en hjemmeside for skoma'r billard bl.a. med info om turneringer.
Jeg har selv arrangeret mange af de største skoma'r turneringer gennem de sidste 18 år.
Jeg er gået igang med at skrive reglerne ned. De kommer på min hjemmeside i løbet af få dage.
Ps: Jeg vil ikke kalde DDBU's skoma'r regler for officielle da de ikke arrangerer skoma'r turneringer, og derfor ikke har den store erfaring med spillet.

Besvar

Jeg er helt enig i, at de ikke har det store med spillet at gøre, men det er mig bekendt stadig det tætteste man kommer officielle regler lige pt - så snart du har et link klar så send det gerne ind, så kan artiklen måske opdateres.

Besvar

www.skomarbillard.dk/regler/regler_skomar.htm
Det er disse regler der bliver spillet efter ved de største penge-turneringer.
Med få ændringer undervejs, er det disse regler der er spillet efter i de sidste 25-30 år, ved store penge-turneringer.
Jeg kan ikke se hvorfor DDBU's regler skulle være officielle.
De har jo intet med skoma'r at gøre.
Man spørger jo heller ikke badmintonforbundet om tennisreglerne, vel? Wink

Besvar

Allan rasmussen
Denmark Allan rasmussen

Jørn: Du må støde en gang! Støder du to gange er det skæve, dobbeltstød kaldet! Laver du point er det + 6 og det hele er skæve!

Besvar

vi har en diskussion om udlægsballen. må køen være ud over hjørnet, når du støder. det mener jeg ikke. da det gi'r en stor fordel hvis du spiller underhånds.   kan ikke finde noget i nogen regler, står kun at du skal ha fødderne inden for "fod/gulv-linien "  håber at du kan hjælpe.

Besvar

Christopher
Denmark Christopher

Hvis man støder den røde bal ind i banden, som herefter rammer en kegle og en hvid bal, er der så direkte spil og derved 6 point eller er der 2 point fordi den røde rammer banden først?

Besvar

Som jeg forstår dit udlæg vil det være direkte spil og derfor -8 point, -6 for direkte og -2 for keglen.

Besvar

Allan Rasmussen
Denmark Allan Rasmussen

Keysersoz:
Tippede kegler fjernes IKKE, de skal være væltet helt og jeg har ikke set nogen vælte en kegle endnu pga den stod og lænede, den vipper jo bare tilbage hvis du støder i modsat retning af den keglen vipper.

Besvar

Hanne Lowe
Denmark Hanne Lowe

Normalt siger man, at blot et ben er på gulvet under et stød er det ok. Nu kommer en deltager og siger, at det er ok at være/ligge på knæ på billardbordet. Er der nogen, der ved noget om det.

Besvar

Allan Rasmussen
Denmark Allan Rasmussen

I skomager må du ikke bruge hjælpemidler, som maskinen, derfor er der ingen regel om at du skal have ben på gulvet, det skal du derimod i keglebillard, hvor maskinen er tilladt.

Besvar

Johnny Gyldendahl
Denmark Johnny Gyldendahl

Hej Allan.
Du er ikke helt dus med skoma'r reglerne.
Se link tidligere i denne tråd.
Jeg har arrangeret de største penge turneringer i skoma'r i de sidste 20 år, Jeg har deltaget i langt de fleste store turneringer i hele landet i de sidste 20 år, og jeg er for nuværende danmarksmester i skoma'r.
Jeg kender reglerne. Trust me Wink
PS: Man skal have en fod på gulvet, og man må gerne bruge hjælperen.

Besvar

Johnny Gyldendahl
Denmark Johnny Gyldendahl

For øvrigt så har jeg fældet skoma'r reglerne ned, og har rammet dem ind i en pæn egetræsramme i passepartout.
De koster kun 249 kr.

Besvar

Allan Rasmussen
Denmark Allan Rasmussen

Jeg har spillet i 35 år, har kun set den tilladt 2 steder ud af 20 steder jeg har kommet, selvfølgelig ok hvis de er handicappede på den ene eller anden måde, så det besværliggør deres spil væsentligt.
Spillet går netop ud på at bruge banderne, således at man kan komme rundt og ud af kniben.
Så må man måske også røre kuglen og ligge den tilbage osv?

Besvar

Johnny Gyldendahl
Denmark Johnny Gyldendahl

Allan: Jeg ved ikke hvor du har spillet, men jeg har spillet på værtshuse overalt i Danmark.
Jeg arrangerer DM i både single, makkerpot og Mix-Double på Snoopy Bodega. Jeg arrangerer store turneringer på Den Sjove Bodega i Ørsted på Djursland, på Centralkroen i Hadsten og på Benløse Bodega i Ringsted. Alle steder hvor der er 5-cifrede 1. præmier. Kan du henvise til noget tilsvarende?
Det kunne være sjovt at høre hvor du spiller?
Måske kunne vi mødes til en hyggepot?
Om en plov måske??? Wink

Besvar

Allan Rasmussen
Denmark Allan Rasmussen

Lige PT på UpTown i Vejen. Men prøv at tag til Brørup 12 km fra Vejen, de har deres egen fortolkning af direkte, og fatter ikke en hat når man vil forklare dem reglen. Så vil de pludselig slås, hehe.
Når jeg spiller spiller vi med at blegt og huller ikke tæller, det gør det lidt sjovere at spille, hvor folk ellers bare hugger til den for at score blegt og mirakler, når de ligger klods til blegt.
Spiller kun om penge hvis det er uden blegt og hvide huller, ellers virker det alt for tilfældigt.
På UpTown er det det deres regler med alt er tilladt, nakke med siden af køen osv, maskinen hvis man har lyst til det, ligge på bordet er ok.
De turneringer foregår langt væk fra Kolding, har de kedelige regler, som jeg ikke synes fremmer det fine spil, men opfordrer til fuld knald på, folk spiller hårdere, slet ikke min type spil.
Har da vundet en del turneringer, men der er ikke noget i Kolding mere, kro-ejerne har fået poolborde, så de kan se 10erne komme ind i boxen, i stedet for at folk så spiller om en omgang, så spiller de om den 10er, det giver bare meget mindre omsætning.
Hej

Besvar

Allan Rasmussen
Denmark Allan Rasmussen

Lige ang maskinen, jeg har set folk lave skæve med den fordi de ikke aner hvordan den skal bruges, og der er steder hvor de ikke engang har den, og hurra for det, den fremmer jo ikke de finesser der er i denne variant af billard.
Der ligger et værtshus i Vejle, husker ikke navnet, men der har jeg aldrig set nogen bruge maskinen, der er nogen gode hajer der.

Besvar

Tilføj kommentar

  Country flag

biuquote
  • Kommentar
  • Eksempel
Loading